Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu poškození kmenů a kosterních větví disky při hraní disc-golfu s cílem posoudit dlouhodobou udržitelnost hracích ploch a vegetace na nich. Součástí je analýza průběhu poškození (výpočet dopadové energie, zhodnocení vlivu zásahů na živá pletiva kmene) a návrh vhodných technických opatření pro ochranu kmene, respektujících jak technické požadavky tak určitou estetickou úroveň. Jako vzorové je navrhováno hřiště Brno - Milénova ulice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.