Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Definování pojmu recyklace ve vztahu k regeneraci ploch brownfields, analýza projektovaných nebo realizovaných recyklací. Zvolení vlastního modelového území, jeho analýza a studie vašeho řešení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.