Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ruská menšina v České republice
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt:
Objektem výzkumu je ruská menšina v České republice. Popisují se vlny emigrace, v návaznosti na to stratifikace ruské menšiny, vliv českého prostředí na příslušníky a dopad na jejich identitu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení