Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ruská menšina v České republice
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Objektem výzkumu je ruská menšina v České republice. Popisují se vlny emigrace, v návaznosti na to stratifikace ruské menšiny, vliv českého prostředí na příslušníky a dopad na jejich identitu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení