Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Abstrakt: Přestože v ČR bylo vyhlášeno již více než 2000 maloplošných zvláště chráněných území, o jejich současném stavu a úrovni péče dosud neexistovaly žádné souhrnné aktuální údaje. Tento nedostatek informací vedl ke vzniku metodiky hodnocení maloplošných zvláště chráněných území (Svátek & Buček 2005), která umožňuje rychlé posouzení stavu celých souborů chráněných území a stanovení zásad péče. Metodika byla aplikována již v 225 chráněných územích v ČR, od roku 2008 bude používána ve Francii a v Norsku. Úkolem studenta je zhodnotit současný stav vybraného souboru maloplošných chráněných území (dle velikosti cca 10-20 území; k hodnocení jednoho území je zapotřebí obvykle 1 den terénního průzkumu) a navrhnout zásady jejich péče.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení