Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Přestože v ČR bylo vyhlášeno již více než 2000 maloplošných zvláště chráněných území, o jejich současném stavu a úrovni péče dosud neexistovaly žádné souhrnné aktuální údaje. Tento nedostatek informací vedl ke vzniku metodiky hodnocení maloplošných zvláště chráněných území (Svátek & Buček 2005), která umožňuje rychlé posouzení stavu celých souborů chráněných území a stanovení zásad péče. Metodika byla aplikována již v 225 chráněných územích v ČR, od roku 2008 bude používána ve Francii a v Norsku. Úkolem studenta je zhodnotit současný stav vybraného souboru maloplošných chráněných území (dle velikosti 5-10 území; k hodnocení jednoho území je zapotřebí obvykle 1 den terénního průzkumu) a navrhnout zásady jejich péče.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia