Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Přestože v ČR bylo vyhlášeno již více než 2000 maloplošných zvláště chráněných území, o jejich současném stavu a úrovni péče dosud neexistovaly žádné souhrnné aktuální údaje. Tento nedostatek informací vedl ke vzniku metodiky hodnocení maloplošných zvláště chráněných území (Svátek & Buček 2005), která umožňuje rychlé posouzení stavu celých souborů chráněných území a stanovení zásad péče. Metodika byla aplikována již v 225 chráněných územích v ČR, od roku 2008 bude používána ve Francii a v Norsku. Úkolem studenta je zhodnotit současný stav vybraného souboru maloplošných chráněných území (dle velikosti 5-10 území; k hodnocení jednoho území je zapotřebí obvykle 1 den terénního průzkumu) a navrhnout zásady jejich péče.

There are no limitations of the topic