Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Údržba zeleně v okolí silnic probíhá podle danných pravidel, kdy jde především o bezpečnost provozu vozidel. V místech, kde stromy výrazně neohrožují provoz, bývá jejich údržba velmi nesourodá - od velmi silného a pravidelného řezu až po úplnou absenci údržby. Jako velmi zajímvé téma se jeví možnost sledování různých typů údržby na vzácnou skákavku P. epiblimoides, která preferuje tento typ stromů. Před napsáním na toto téma je nutné kontaktovat školitele - V. Hula

K tématu nejsou zadaná žádná omezení