Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mikroklima kontejnerovny
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Růst a vývoj rostlin je limitován průběhem počasí, tedy hodnotami meteorologických prvků. Ovšem pěstování rostlin v kontejnerovně představuje specifické podmínky, protože je zde průběh meteo prvků ovlivněn. Obsahem práce bude na základě automatických měření teploty a vlhkosti vzduchu vyjádřit charakteristiky mikroklimatu kontejnerovny. S využitím údajů z klimatologické stanice v Lednici n. M. potom vymezit rozdíly v podmínkách pro pěstované rostliny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení