Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikroklima kontejnerovny
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Summary: Růst a vývoj rostlin je limitován průběhem počasí, tedy hodnotami meteorologických prvků. Ovšem pěstování rostlin v kontejnerovně představuje specifické podmínky, protože je zde průběh meteo prvků ovlivněn. Obsahem práce bude na základě automatických měření teploty a vlhkosti vzduchu vyjádřit charakteristiky mikroklimatu kontejnerovny. S využitím údajů z klimatologické stanice v Lednici n. M. potom vymezit rozdíly v podmínkách pro pěstované rostliny.

There are no limitations of the topic