Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zeleň a mezoklimata města Brna
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Důvod zamítnutí:
Omlouvám se, prosím o opravu názvu - zřejmě je správnější: Zeleň a městské klima.
Abstrakt:
Prostředí měst je ovlivněno člověkem v mnoha směrech. K nejvýznamnějším patří náhrada zeleně stavebními materiály, a tím dochází ke změně radiační bilance a oběhu vody. Takto je ovlivněn průběh teploty a vlhkosti nejen vzduchu, ale i půdy. Proto se ve městě vytváří odlišné klima oproti volné krajině. Na základě meteorologických měření na vybraných lokalitách v Brně budou vyhodnoceny teplotní a vlhkostní poměry a vymezeny jejich rozdíly. Podle vypočtených bioklimatologických charakteristik budou určeny vhodné rostliny pro výsadbu ve městech.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení