Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary: Cílem této práce bude shrnout nejnovější poznatky o přístrojích nové generace sekvenování a jejich využití v molekulání fytopatologii. V rámci této práce bude řešeno, jak zacházet se software v rámci NGS a jak utřídit a uspořádat získaná data. Velmi dynamické a perspektivní téma, a to i pro trh práce.

There are no limitations of the topic