Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
Cílem této práce by mělo být shrnutí nejnovějších poznatků o přístrojích nové generace sekvenování a jejich potenciální využití v laboratořích zaměřených na detekci rostlinných patogenů. Sekvenování patří k základním molekulárně-genetickým přístupům a stále klesající cena i vzrůstající kvalita dat umožňují využití nových metod sekvenování nejen v základním a aplikovaném výzkumu, ale nově i v diagnostice.

There are no limitations of the topic