Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je tvorba mapových výstupů, jež kategorizují stávající síť turistických tras vybraného území. Náplní práce bude návrh a realizace frikční analýzy stávající sítě turistických tras a následná vícefaktorová analýza vedoucí ke kategorizaci jednotlivých tras z hlediska jejich náročnosti a atraktivity. Výstupem práce je sada map, jež doplní podklady pro potenciální návštěvníky konkrétního území.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.