Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Produkčně - ekonomický model hospodaření v nízkém lese
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Nízké lesy (pařeziny) byly v minulosti zcela běžným způsobem hospodaření i na velkých lesních majetcích. Jejich soumrak nastal po objevu fosilních paliv a poklesu poptávky po palivovém dříví. Dnes však zažíváme opačné trendy a ceny palivového dříví již více než 20 let stabilně rostou. Cílem práce je pro vybranou dřevinu nízkého lesa sestavit k již existujícímu produkčnímu modelu i model nákladový a výnosový. Výsledkem by měla být analýza očekávatelného ekonomického efektu při hospodaření s nízkým lesem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.