Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádra
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Nepravé jádro buku je významným faktorem ovlivňujícím finanční efekt lesní těžby. Poznatky o faktorech podmiňujících výskyt nepravého jádra a jejich zohlednění při výpočtu obmýtí buku může podíl ekonomických ztrát významně snížit. Cílem práce je pro nejzastoupenější bukové hospodářské soubory na ŠLP optimalizovat výši obmýtí vzhledem k výskytu nepravého jádra.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.