Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Současná praxe plánování těžeb na lesním majetku v rámci decennia nezohledňuje požadavek dosažení dlouhodobé těžební vyrovnanosti a výnosové nepřetržitosti. Krátkozraké zájmy většiny vlastníků lesa tuto skutečnost využívají. Přesto existuje skupina vlastníků, která má zájem těžit tak, aby v budoucnu nedošlo k propadu těžeb a výnosovým extrémům. Práce by se měla pokusit na konkrétním lesním majetku takovýto problém vyřešit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.