Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude zodpovědět na otázku, jaké výše produkce (zásoby) může dosáhnout nepravá dubová kmenovina (bývalá pařezina) ve srovnání s lesem vysokým, tj. s pravou dubovou kmenovinou. Existují literárně doložené údaje, z kterých vyplývá, že produkce nepravých kmenovin se vyrovná či že tato produkce dokonce předčí produkci pravé kmenoviny. Na druhé straně ovšem existují práce, které uvedený fakt vyvracejí. Přitom předpokládaná nižší produkce nepravých kmenovin byla historicky jedním ze stěžejních základů v minulosti realizovaných převodů nízkých lesů na lesy vysoké. Je tedy produkce nepravé dubové kmenoviny opravdu nižší ve srovnání s produkcí pravé kmenoviny? To je základní otázka, na kterou má odpovědět tato práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení