Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
State of topic: approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Je tradováno, že kontrolní metody se vztahují pouze k lesu výběrnému. Přitom pokusy se zaváděním (alespoň částečně) kontrolních metod při hospodářské úpravě lesa vysokého pasečného na našem území jsou z historického hlediska známé. Doposud však nebyl proveden jejich komplexní rozbor a zhodnocení. Již delší dobu evidujeme nárůst zájmu nejen z řad odborné lesnické veřejnosti na zvýšení podílu tzv. strukturně bohatých lesů v ČR. S tímto úzce souvisí zhodnocení a doporučení adekvátních (kontrolních) metod, které nejen umožní konkrétní majetek takto zařídit, ale především pro něj stanovit optimální celkovou výši etátu. Cílem práce bude proto definovat základní překážky, které v současné době brání většímu používání kontrolních metod při hospodářské úpravě lesa. Nedílou součástí bude návrh konkrétních doporučení, která umožní a zvýší šanci na používání kontrolních metod v současné taxační praxi.

There are no limitations of the topic