Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Je tradováno, že kontrolní metody se vztahují pouze k lesu výběrnému. Přitom pokusy se zaváděním (alespoň částečně) kontrolních metod při hospodářské úpravě lesa vysokého pasečného na našem území jsou z historického hlediska známé. Doposud však nebyl proveden jejich komplexní rozbor a zhodnocení. Již delší dobu evidujeme nárůst zájmu nejen z řad odborné lesnické veřejnosti na zvýšení podílu tzv. strukturně bohatých lesů v ČR. S tímto úzce souvisí zhodnocení a doporučení adekvátních (kontrolních) metod, které nejen umožní konkrétní majetek takto zařídit, ale především pro něj stanovit optimální celkovou výši etátu. Cílem práce bude proto definovat základní překážky, které v současné době brání většímu používání kontrolních metod při hospodářské úpravě lesa. Nedílou součástí bude návrh konkrétních doporučení, která umožní a zvýší šanci na používání kontrolních metod v současné taxační praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení