Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
State of topic:
approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Na založených výzkumných plochách porostů určených k převodu na nízký les budou nasbíraná data vyhodnocena s ohledem na úspěšnost tvorby pařezových výmladků. Data budou srovnána s ohledem na základní druhy dřevin. Součástí bude hodnocení výškového a tloušťkového přírůstu výmladků.

There are no limitations of the topic