Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Finálním výstupem lesního hospodářského plánu (osnovy) je stanovení celkové výše předpokládané těžby (etátu) na konkrétním majetku. Je známo, že z historického hlediska bylo vyvinuto množství metod a postupů pro jeho výpočet a stanovení. Hlavním smyslem práce proto bude popsat jednotlivé metody výpočtu etátu a ty "zasadit" do historického kontextu vývoje hospodářské úpravy lesa na území našeho. Součástí práce bude kritický rozbor této problematiky s případnoým návrhem úprav současného stavu (důraz na zrovnoprávnění alternativních metod a postupů zjišťování stavu lesa a jeho hopsodářské úpravy).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia