Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Finálním výstupem lesního hospodářského plánu (osnovy) je stanovení celkové výše předpokládané těžby (etátu) na konkrétním majetku. Je známo, že z historického hlediska bylo vyvinuto množství metod a postupů pro jeho výpočet a stanovení. Hlavním smyslem práce proto bude popsat jednotlivé metody výpočtu etátu a ty "zasadit" do historického kontextu vývoje hospodářské úpravy lesa na území našeho. Součástí práce bude kritický rozbor této problematiky s případnoým návrhem úprav současného stavu (důraz na zrovnoprávnění alternativních metod a postupů zjišťování stavu lesa a jeho hopsodářské úpravy).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení