Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
State of topic:
approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Summary:
Na výzkumných plochách porostů určených k převodu na nízký les budou srovnávány hodnoty tloušťkových a výškových přírůstů druhů dřevin. Data budou vyhodnocena s ohledem na lokální prostorovou situaci (směsi dřevin).

There are no limitations of the topic