Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Abstrakt: Na výzkumných plochách porostů určených k převodu na nízký les budou srovnávány hodnoty tloušťkových a výškových přírůstů druhů dřevin. Data budou vyhodnocena s ohledem na lokální prostorovou situaci (směsi dřevin).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení