Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Eva Hrkalová
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Mgr. Eva Hrkalová
Summary:
V dnešní době mají rodiče relativně velké možnosti poslat svoje dítě do jazykové školy a školky. Tato studie si klade za cíl nejen zjistit, jakou rychlostí se za posledních 25 let zvyšuje počet jazykových základních škol a školek, ale především, zda díky tomuto zvýšenému množství je jazyková výuka nejmenších možná pro rodiny všech sociálních skupin, a jestli díky těmto možnostem roste anglická gramotnost českých dětí či nikoli.

informace
There are no limitations of the topic