Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Eva Hrkalová
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: V dnešní době mají rodiče relativně velké možnosti poslat svoje dítě do jazykové školy a školky. Tato studie si klade za cíl nejen zjistit, jakou rychlostí se za posledních 25 let zvyšuje počet jazykových základních škol a školek, ale především, zda díky tomuto zvýšenému množství je jazyková výuka nejmenších možná pro rodiny všech sociálních skupin, a jestli díky těmto možnostem roste anglická gramotnost českých dětí či nikoli.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení