Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Australská „ovčí“ kampaň
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by: Mgr. Eva Hrkalová
Summary:
V roce 2013 vydala Australská vláda značné finance na propagaci australského jehněčího nejen v Austrálii, ale především v Británii a Evropě. Vznikly tak reklamy a slogany nejrůznějšího typu, propagující australskou ovci především zábavným způsobem, který by se dostal do podvědomí spotřebitelů. Tato práce by si měla klást za úkol zjistit, zda australská vláda v propagaci uspěla: jak se v roce 2014 změnila prodejnost jehněčího a jaký vliv to mělo na australské zemědělství.

informace
There are no limitations of the topic