Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Australská „ovčí“ kampaň
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Eva Hrkalová
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. Eva Hrkalová
Abstrakt:
V roce 2013 vydala Australská vláda značné finance na propagaci australského jehněčího nejen v Austrálii, ale především v Británii a Evropě. Vznikly tak reklamy a slogany nejrůznějšího typu, propagující australskou ovci především zábavným způsobem, který by se dostal do podvědomí spotřebitelů. Tato práce by si měla klást za úkol zjistit, zda australská vláda v propagaci uspěla: jak se v roce 2014 změnila prodejnost jehněčího a jaký vliv to mělo na australské zemědělství.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení