Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ekokriticismus v britské literatuře
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Eva Hrkalová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Eva Hrkalová
Abstrakt: Ekokriticismus je obor zabývající se vyobrazením přírody a životního prostředí v literatuře a vztahem přírody a literatury. V britské literatuře se toto téma objevuje už nejméně od konce 18. století. Zabývá se především vývojem anglického venkova a (nežádoucí) industrializací celé země. Autoři se většinou vrací k nostalgickým časům zelené Anglie plné pastvin a lesů. Důležitým autorem v této oblasti je např. Raymond Williams a jeho studie The Country and the City.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení