Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
State of topic: approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Eva Hrkalová
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Mgr. Eva Hrkalová
Summary:
Úkolem této práce je zkoumat vývoj postkoloniální literatury a kultury v ostrovních státech Karibiku ve 20. století. Od druhé poloviny 19. století až po 60. léta 20. století byly karibské ostrovy součástí britského impéria jako tzv. Západní Indie. Proudění anglického jazyka a evropských imigrantů do těchto oblastí se odrazilo na změně kultury národů žijících v těchto oblastech. Především v 2. polovině 20. století se umělci a spisovatelé začali intenzivně věnovat tématu kolonizace ve svých dílech, kde se snaží odsuzovat míchání prvků domorodé kultury s evropskými styly.

informace
There are no limitations of the topic