Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Eva Hrkalová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Úkolem této práce je zkoumat vývoj postkoloniální literatury a kultury v ostrovních státech Karibiku ve 20. století. Od druhé poloviny 19. století až po 60. léta 20. století byly karibské ostrovy součástí britského impéria jako tzv. Západní Indie. Proudění anglického jazyka a evropských imigrantů do těchto oblastí se odrazilo na změně kultury národů žijících v těchto oblastech. Především v 2. polovině 20. století se umělci a spisovatelé začali intenzivně věnovat tématu kolonizace ve svých dílech, kde se snaží odsuzovat míchání prvků domorodé kultury s evropskými styly.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení