Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Systém pro hromadnou správu desktopových operačních systémů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Koubek
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Tomáš Koubek
Abstrakt: Moderní operační systémy poskytují mnoho způsobů pro potenciální vzdálenou správu, např. vzdálené provádění příkazů, programy pro ovládání vzdálené plochy apod. V současnosti existují komerční (MS System Center) i opensourcové (OPSI) nástroje, které umožňují tuto vzdálenou správu provádět na více zařízeních současně; vzhledem k charakteru využívání PC na počítačových učebnách PEF, je nasazení podobného systému vhodné.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení