Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vzdálené nasazení aplikačního softwaru na desktopové operační systémy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Koubek
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Vysoká variabilita programového vybavení a způsob výuky na učebnách ÚI PEF MENDELU vyžaduje nárazovou přípravu PC na jednotlivých učebnách po skončení výuky. Tradiční metody instalací SW však poskytují pouze nízkou mobilitu výuky a komplikovanější nasazení (např. časová náročnost). Řešením těchto problémů může být nasazaní systému, který umožňuje hromadnou správu SW prostřednictvím balíků, případně využívá virtualizaci aplikací.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení