Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vzdálené nasazení aplikačního softwaru na desktopové operační systémy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Koubek
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Tomáš Koubek
Abstrakt: Vysoká variabilita programového vybavení a způsob výuky na učebnách ÚI PEF MENDELU vyžaduje nárazovou přípravu PC na jednotlivých učebnách po skončení výuky. Tradiční metody instalací SW však poskytují pouze nízkou mobilitu výuky a komplikovanější nasazení (např. časová náročnost). Řešením těchto problémů může být nasazaní systému, který umožňuje hromadnou správu SW prostřednictvím balíků, případně využívá virtualizaci aplikací.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení