Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Metody izolace DNA z potravin
Stav tématu:
schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Zparcování dostupných izolačních metod pro izolaci a purifikaci z různých potravin a potravinových surovin.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení