Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Obratlovci jsou významnou součástí všech prvků kulturní krajiny (agrocenóz, lesních porostů, intravilánu atd.) a dynamicky reagují na působení různých antropogenních faktorů. Na příkladu vybraných druhů a skupin těchto živočichů budou studenti hodnotit interakce mezi jejich populacemi a managementem (či změnami) stanovišť v krajině.

There are no limitations of the topic