Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovení a význam sloučenin fosforu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Odběry vzorků vody na vybraných vodních plochách pro chemický rozbor rozpuštěných a nerozpuštěných forem fosforu v přibližně měsíčním intervalu (březen-říjen). Rozbor vody v chemické laboratoři. Vyhodnocení získaných dat. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení