Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová práce bude zaměřena na analýzu mikroklimatických dat a jejich vlivu na termíny vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy. Součástí práce bude měření klimatických podmínek na vybraných lokalitách a jejich následná analýza společně s termíny sledovaných fenologických fází vybraných živočišných druhů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia