Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude založena na zpracování rešerše týkající se fenologických modelů používaných v posledních deseti letech. Jedná se o modely používané pro odhad termínů fenologických fází na jednotlivých vybraných lokalitách i na větším území.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia