Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:4
Navrhl:
Abstrakt:
Zmapování krajinných prvků v terénu (VKP, ÚSES i neregistrovaných), zhodnocení jejich stavu a návrh další péče.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení