Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: V současné době jsou podporovány výsadby soliterních ovocných stromů v agroekosystému za účelem obnovy krajinné struktury, zvýšení biodiverzity, zlepšení klimatických poměrů a pod. Zemědělcům však absentuje účinná ochrana těchto výsadeb proti škodám působeným zvěří, především působených ohryzem, okusem, vytloukáním a nejvíce vystruhováním srnčí a jelení zvěří. Předmětem práce bude analýza škod působených zvěří, uplatňované ochrany a vývoj (návrh) metod nových, které budou uplatnitelné v podmínkách předmětných výsadeb.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZEI Zemědělské inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.