Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Národní síť CzeCOS zahrnuje ekosystémové stanice různých typů ekosystémů, kde se sleduje schopnost daného typu ekosystému poutat CO2 z atmosféry. Řídícím faktorem produkce ekosystému je počasí. Úkolem bude popsat klimatické podmínky a variabilitu jednotlivých let na lokalitách vybraných ekosystémových stanic.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.