Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
Cílem navrhované práce je zhodnocení charakteristiky výskytu javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Práce bude rozdělena na několik dílčích cílů: (i) zhodnocení potenciálních možností výskytu javoru klenu s ohledem na přírodní podmínky podle jednotek lesnicko-typologicky klasifikačního systému (z příslušných Oblastních lesnicko-typologických elaborátů); (ii) popis možností pěstování sortimentů javoru klenu včetně jeho ocenění; (iii) na základě údajů z lesních hospodářských plánů zhodnocení současného výskytu javoru klenu a jeho ocenění; (iv) návrh možností pěstování javoru klenu do budoucna; (v) zhodnocení současného výskytu javoru klenu v České republice a jeho využití.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest EngineeringC-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.