Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Obecně závazné vyhlášky obce
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na na obecně závazné vyhlášky obce Vracov – posouzení stávajících vyhlášek a jejich následné vyhodnocení poplatné době. Dále bude zaměřena na konkrétní vyhlášku – o závazných částech regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení