Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obecně závazné vyhlášky obce
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Jaroslava Lopraisová
Abstrakt: Práce bude zaměřena na na obecně závazné vyhlášky obce Vracov – posouzení stávajících vyhlášek a jejich následné vyhodnocení poplatné době. Dále bude zaměřena na konkrétní vyhlášku – o závazných částech regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení