Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza finanční stability vybraného podniku
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. David Březina, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě rozboru dostupných účetních výkazů analyzovat a posoudit vývoj a strukturu majetkové a kapitálové základny vybraného podniku za sledované období. Na základě těchto výsledků prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční stabilitu podniku. Sledovat dynamiku vývoje zjištěných ukazatelů finanční analýzy pomocí elementárních charakteristik časových řad. Cílem práce je na základě výsledků finanční analýzy navrhnout nástroje a postupy pro zlepšení finančního řízení vybraného subjektu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-DI Dřevařské inženýrství
N-NI Nábytkové inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.