Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
State of topic: approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je analýza komunikačního mixu a nástrojů public relations v oblasti lesnictví. V teoretické části bude obecně osvětlen význam komunikace, problematika marketingové komunikace a nástroje marketingové komunikace. Dále bude nastíněna otázka komunikace v oblasti lesnictví. Praktická část bude zaměřena na porovnání komunikačních mixů vybraných subjektů, např. Lesy České republiky,s. p. a Krkonošský národní park. Možnost použití dotazníků dotazník a na základě získaných poznatků vypracovat analýzu a navrhnout podněty pro zlepšení marketingové komunikace s veřejností.

There are no limitations of the topic