Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je analýza komunikačního mixu a nástrojů public relations v oblasti lesnictví. V teoretické části bude obecně osvětlen význam komunikace, problematika marketingové komunikace a nástroje marketingové komunikace. Dále bude nastíněna otázka komunikace v oblasti lesnictví. Praktická část bude zaměřena na porovnání komunikačních mixů vybraných subjektů, např. Lesy České republiky,s. p. a Krkonošský národní park. Možnost použití dotazníků dotazník a na základě získaných poznatků vypracovat analýzu a navrhnout podněty pro zlepšení marketingové komunikace s veřejností.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení