Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování koncepce marketingové strategie pro vybraný dílčí segment výrobců dřevostaveb. Postup řešení se skládá nejprve z analýzy současných strategií, dále zpracované syntézy získaných teoretických i praktických poznatků a společně s vlastním přínosem autora vč. nastavení systému obousměrné komunikace se zákazníky se vytvoří návrh efektivnější marketingové strategie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-STAV Stavby na bázi dřeva
N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.