Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Abstrakt:
Budou proměřeny vybrané porosty v převodu na les výběrný a pro srovnání porosty lesa vysokého s cílem získat jejich základní biometriku. Metodou výpočtu Lorenzovy křivky (vztah mezi relativní četností stromů a jejich relativní výčetní základnou) budou porosty vzájemně porovnány. Předpokládají se rozdílné Lorenzovy křivky a výsledné Giniho indexy porostů. A právě tuto hypotézu by práce měla potvrdit. Využití při hodnocení stavu porostu a uplatňovaného managementu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení