Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Abstrakt: Na mikroskopické úrovni bude analyzována činnost kambia a samotný proces diferenciace buněk ve vztahu ke klimatickým podmínkám.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika
B-DREV Dřevařství-- neobmedzené --
B-KRAJ Krajinářství-- neobmedzené --
B-LES Lesnictví-- neobmedzené --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.